Stress skapar oro, sänker kaloriförbrukningen, ökar inlagringen av fett, bryter ner musklerna och minskar mängden könshormon. Dessutom blir vi trötta och ofokuserade! Känner du av något utav dessa symtom eller kanske flera? KSM 66 är ett kosttillskott som bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och mera ork.

För att få en förståelse för hur KSM 66 är uppbyggt och vilken funktion det har, måste man först förstå vilken påverkan stress har på våra kroppar. När vi människor blir utsatta för upprepad eller långvarig stress producerar våra kroppar ett överskott av kortisol. Stresshormonet kortisol bryter ner fettceller och muskler för att frigöra energi, vilket bidrar till att blodsockerhalten och insulinnivån ökar i kroppen. Vid långvarig stress leder det till att ämnesomsättningen sjunker och därmed även kaloriförbrukningen. Detta betyder att den energi som vi inte förbrukar istället lagras som fett, och vi går upp i vikt.

Långvarig stress leder i längden till negativa effekter som ökad trötthet, oro, viktökning och sömnsvårigheter. Under påfrestningar som stress försöker kroppen att spara energi, vilket gör att produktionen av våra uppbyggande könshormon: testosteron, progesteron och östrogen minskar. Produktionen av sköldkörtelhormon påverkas också negativt av stress, och i förlängningen kan det skapa olika former av obalans i kroppen.

KSM66

KSM 66 innehåller Ashwagandha och kan kortfattat beskrivas som ett tillskott som ökar kroppens motståndskraft mot stress. Det är ingen “quick fix” till ett bättre välmående, utan bör snarare ses som ett kosttillskott som i förlängningen bidrar till balans och lugn. Effekten märks efter 2–4 veckor och förstärks succesivt över tid. Vid kontinuerlig användning bidrar KSM 66 till att kortisolnivån sjunker, ämnesomsättningen ökar igen och kroppen går tillbaka till sitt normala tillstånd.

Studier bekräftar att KSM 66 bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och mera ork! Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning. En produkt med så många positiva egenskaper, ge den en chans du också!