Ja, och nej. Om du är stressad och andas lite bakvänt så JA! Läs vidare.